θηράω

θηράω
θηράω
hunt
pres ind act 1st sg (parad-form)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • θηρῶ — θηράω hunt pres imperat mp 2nd sg θηράω hunt pres subj act 1st sg (attic epic ionic) θηράω hunt pres ind act 1st sg (attic epic ionic) θηράω hunt pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) θηράω hunt pres ind act 1st sg (attic epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηρᾶσθε — θηράω hunt pres imperat mp 2nd pl θηράω hunt pres subj mp 2nd pl θηράω hunt pres ind mp 2nd pl (epic) θηράω hunt pres subj act 2nd pl (epic) θηράω hunt imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηρᾶσαι — θηράω hunt pres ind mp 2nd sg θηράω hunt pres part act fem nom/voc pl (doric) θηράω hunt aor inf act (attic) θηράω hunt aor inf act (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηρᾶτε — θηράω hunt pres imperat act 2nd pl θηράω hunt pres subj act 2nd pl θηράω hunt pres ind act 2nd pl θηράω hunt imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηρᾷ — θηράω hunt pres subj mp 2nd sg θηράω hunt pres ind mp 2nd sg (epic) θηράω hunt pres subj act 3rd sg θηράω hunt pres ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηρῶμεν — θηράω hunt pres subj act 1st pl (attic epic ionic) θηράω hunt pres ind act 1st pl θηράω hunt pres subj act 1st pl (attic epic doric ionic) θηράω hunt imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηρῶσι — θηράω hunt pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) θηράω hunt pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) θηράω hunt pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) θηράω hunt pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηρῶσιν — θηράω hunt pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) θηράω hunt pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) θηράω hunt pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) θηράω hunt pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηρώμεθα — θηράω hunt pres subj mp 1st pl (attic epic ionic) θηράω hunt pres ind mp 1st pl θηράω hunt pres subj mp 1st pl (attic epic doric ionic) θηράω hunt imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηρᾶσαν — θηράω hunt pres part act fem acc sg (doric) θηράω hunt aor part act neut nom/voc/acc sg (attic) θηράω hunt aor part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”